مقایسه آسانسور های هیدرولیکی و روم لس

با ظهور آسانسور های کششی بدون موتورخانه در سال 1995 رقابت شدید بین این نوع آسانسور ها و آسانسوها هیدرولیکی آغاز شد

مزایای آسانسور های هیدرولیک به شرح ذیل می باشد:

 • نصب و راه اندازی آسان
 • هزینه های نگهداری کم
 • دارای قابلیت طراحی کابین و موتورخانه

در کشورهای در حال توسعه،  با گذشت زمان و پیشرفت علم، تولید شیرهای کنترل هیدرولیکی افزایش یافته و آسانسورهای هیدرولیکی روز به روز بیش تر شناخته  می شوند. انتظار می رفت با کشف و تولید آسانسورهای MRL، نرخ استفاده از آسانسورهای هیدرولیک کاهش یابد.

آسانسورهای کششی از قرن 19 شروع جهت جابه جایی عمودی مورد استفاده قرار گرفت. آسانسورهای روغنی و هیدرولیک از سال 1950 در کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا به سرعت معرفی شده و محبوبیت پیدا کردند. پیشرفت علم در زمینه آسانسورهای هیدرولیک(پیشرفت در تولید شیرهای کنترلی) و توجه به توجیهات اقتصادی، موجب شد تا  از  این آسانسورها نه تنها بر جایه جایی عمودی بار بلکه جهت جابه جایی مسافر نیز استفاده شود. دلایل اقتصادی ای ذیل موجب شدند که آسانسورهای هیدرولیک بر آسانسورهای کششی برتری یابند:

 • هزینه ساخت
 • تجهیز چاه آسانسور
 • نیروی کار جهت نصب

با توجه به آمار انتشار یافته در سال 1970 توسط سامان ملی آسانسور (NEII) معین شد که شرکت های تولید کننده آسانسورها ، آسانسورهای هیدرولیکی بیش تری در مقایسه با آسانسورهای کششی گیرلس و گیربکس تولید نمودند. از سال 1973 تا 1980 آسانسورهای هیدرولیک نسبت به آسانسورهای کششی دو برابر بیش تر تولید شد.

در سال 1986 در ساختمان های نوساز کشور آمریکا  نصب آسانسورهای هیدرولیک به 70% رسید. با توجه به آمار دهی شرکت های عضو سازمان NEII در سال 2000 تولید آسانسورهای کششی 3 الی 4 برابر نسبت به آسانسورهای هیدرولیک کاهش یافت. شرکت هایی که عضو سازمان NEII نیستند آسانسورهای هیدرولیک را در طی سالهای 1970 الی 2000  نصب و راه اندازی نموده اند. اغلب شرکت های آسانسوری از سال 1995 از تکنولوژی اینورتر استفاده نمودند و هدف آنها، نصب و راه اندازی چنین آسانسورهایی برای ساختمان های کوتاه و متوسط بوده است.

علل محبوبیت این نوع آسانسور از دیدگاه مشتریان

 • مناسب برای ساختمان هایی که ممکن است تعداد طبقاتشان افزایش یابد.
 • بدون وارد شدن به چاهک کنترل چاهک امکان پذیر می باشد.
 • قرار گیری موتورخانه در مکان های مختلف
 • آسانسورهای هیدرولیک در مقایسه با آسانسورهای کششی حدودا 12 درصد فضای کمتری را اشغال می نمایند.
 • برای ساختمان های قدیمی که تقویت های ساختمانی در آسانسورهای کششی هزینه بر و غیر عملی خواهد بود.
 • در آسانسورهای هیدرولیک هزینه های اولیه تجهیزات و تعمیرات و همچنین نصب (در صورت مشابه بودن مشخصات )15 الی 25 درصد کمتر می باشد.

پیام بگذارید