آسانسورها هرگز نمی میرند بلکه بازسازی می شوند!

آیا به وضعیت ایمنی آسانسور خود اطمینان دارید؟       
آیا آسانسور شما با استاندارد مطابقت دارد؟
آیا خرابی بیش از حد آسانسور شما را نگران کرده است؟

قبل از بازسازی و نوسازی
قبل از بازسازی و نوسازی
بعد از بازسازی و نوسازی
بعد از بازسازی و نوسازی

ما با آنالیز دقیق آسانسور موجود، بهترین روش را برای بالا بردن سطح ایمنی ، بهبود عملکرد ، استاندارد سازی و زیباسازی آسانسور بکار می‌بریم .